Nå kan du teste hvordan det er å leve som fattig i Norge

Nå kan du teste hvordan det er å leve som fattig i Norge

Prøv Kirkens Bymisjons fattigdomskalkulator for å se hvor mye du ville fått utbetalt dersom du hadde like lite som de som lever under fattigdomsgrensen i Norge.

En av ti nordmenn lever under grensen. Det koster mye å ha lite.

Fattigdomskalkulator

0

NOK

5 000 NOK

150 000 NOK

0

NOK

Vet ikke

150 000 NOK

0

Barn

Ingen Barn

10 Barn

Gjennom spareappen Dreams kan du prøve å leve på fattigdomsbudsjettet du fikk utregnet over. Slik kan du prøve å leve på et budsjett lignende det 10 prosent i befolkningen forholder seg til. Hvor lenge klarer du? Kanskje dukker det opp en uforutsett utgift?

Tør du prøve fattigdom?

Gjennom spareappen Dreams kan du prøve å leve på fattigdomsbudsjettet du fikk utregnet over. Slik kan du prøve å leve på et budsjett lignende det 10 prosent i befolkningen forholder seg til. Hvor lenge klarer du? Kanskje dukker det opp en uforutsett utgift?

Tør du prøve fattigdom?

Mange tenker at fattigdom ikke eksisterer i Norge, men fattige familier finnes over hele landet. Hele én av ti lever under fattigdomsgrensen. De kommer fra ulike hjem og bor i de fleste nabolag – og gapet mellom dem som har minst og mest øker drastisk.

Å mangle penger i verdens rikeste land er dyrt. Grunnleggende behov som mat, klær og bolig, blir påvirket av fattigdommen. I tillegg er det et stort tabu, og mange føler seg skamfulle over å være i en slik situasjon.

Jeg tror bekymringene hadde tatt livet av enhver livsgnist i vår familie. Alt det vi liker og setter pris på i dag, det kan vi bare glemme å gjøre.
Abid Raja, politiker (V)
Material property, Rectangle, Font
Jeg tror bekymringene hadde tatt livet av enhver livsgnist i vår familie. Alt det vi liker og setter pris på i dag, det kan vi bare glemme å gjøre.
Abid Raja, politiker (V)
Material property, Rectangle, Font

Fattigdom i Norge

 • En av fem har det trangt økonomisk

 • En av fem bor i en husholdning som ikke har råd til en uforutsett utgift på 18 000 kr i løpet av en måned, uten å måtte ta opp ekstra lån eller motta hjelp fra andre.

 • 5 prosent bor i en husholdning som ikke har råd til å gå til tannlegen

 • 5 prosent som i en husholdning som ikke har råd til å erstatte utslitte klær

 • 6 prosent har ikke råd til en ukes ferie

 • En av ti bor i en husholdning som mangler minst en sosial gode (råd til å holde boligen passe varm, spise
  kjøtt og fisk annenhver dag, råd til å gå til tannlege, råd til å bytte ut utslitte møbler, råd til å ha internett, råd til å erstatte utslitte klær og råd til å disponere privatbil.)

 • 35 prosent av arbeidsledige og 46 prosent av sosialhjelpsmottakere har vanskelig for å få pengene til å strekke til.


  Kilde: Levekårsundersøkelsen SSB (2021)

Fattigdom i Norge

 • En av fem har det trangt økonomisk

 • En av fem bor i en husholdning som ikke har råd til en uforutsett utgift på 18 000 kr i løpet av en måned, uten å måtte ta opp ekstra lån eller motta hjelp fra andre.

 • 5 prosent bor i en husholdning som ikke har råd til å gå til tannlegen

 • 5 prosent som i en husholdning som ikke har råd til å erstatte utslitte klær

 • 6 prosent har ikke råd til en ukes ferie

 • En av ti bor i en husholdning som mangler minst en sosial gode (råd til å holde boligen passe varm, spise kjøtt og fisk annenhver dag, råd til å gå til tannlege, råd til å bytte ut utslitte møbler, råd til å ha internett, råd til å erstatte utslitte klær og råd til å disponere privatbil.)

 • 35 prosent av arbeidsledige og 46 prosent av sosialhjelps-mottakere har vanskelig for å få pengene til å strekke til.


Kilde: Levekårsundersøkelsen SSB (2021)

Slik vil fattigdom påvirke ditt liv

Som fattig vil du ikke bare ha mindre å handle klær for, eller være nødt til å gå på restaurant litt sjeldnere. 

Du må regne med å gjøre store endringer. For eksempel må du antakelig selge bilen, eller flytte til et mindre sentralt strøk. Og det vil ikke holde å velge det tynneste dopapiret på butikken – du må også velge matvarer basert på næringsinnhold og kvantitet, fremfor smak og kvalitet.

Har du barn, er det ikke sikkert du kan kjøpe nye sko når de gamle blir for små, og fritidsaktiviteter som håndball, alpint eller dansing må barna bare glemme.

Vi ser det gjennom vårt daglige arbeid. Å ha dårlig råd påvirker hverdagen – det går utover mat, klær og helse.
Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Material property, Rectangle, Font
Vi ser det gjennom vårt daglige arbeid. Å ha dårlig råd påvirker hverdagen – det går utover mat, klær og helse.
Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Material property, Rectangle, Font

Kirkens Bymisjon © 2021