Titusenvis av barn er borte fra skolen uten oppfølging.

Hvordan har de det?

Barna i filmene er skuespillere. Sitatene er ekte og hentet fra rapporten «Snakk om skolefravær»

Ingen vet hvor mange barn som er borte fra skolen. Trolig er det flere enn 30.000.

Det er ingen som teller.

En av grunnskolens viktigste oppgaver er å utvikle inkluderende og gode fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Likevel rapporterer både forskere, skoleledere, fylker og organisasjoner om en økning i antall barn som ikke klarer å gå på skolen.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvor mange barn det gjelder.

Gjennom våre tiltak for barn og unge, møter vi stadig yngre barn som ikke er på skolen, og som ikke har et alternativt tilbud. 

Manglende kartlegging gjør det vanskelig å stadfeste tall, men fagmiljøer anslår at et sted mellom 20.000 og 60.000 barn i grunnskolen sliter med å møte opp på skolen.

Vi er bekymret for at barn som står i fare for, eller som allerede har falt ut av barne- og ungdomsskolen, ikke får den oppfølgingen de har rett til. Derfor mener vi at skolefravær i grunnskolen må kartlegges, slik at barn får oppfølgingen de har rett til!

Kirkens Bymisjon krever at regjeringen:

  1. Iverksetter en nasjonal kartlegging av bekymringsfullt skolefravær i barne- og ungdomsskolen.
  2. Sikrer riktig oppfølging for barn som er i ferd med eller har falt ut av grunnskolen, i hele landet. Oppfølging må vektlegge medvirkning, mestring og individuell tilrettelegging.

Vi krever at hvert barn teller

Vår rapport viser at Norge bryter barns rett til utdanning.

Bli med og krev politisk endring. Skriv under!

Kontaktinformasjonen vil slettes etter at vi har overlevert kravene og listen med signaturer.

Ja, jeg støtter Kirkens Bymisjons krav om at skolefravær må kartlegges slik at barn sikres den oppfølgingen de har rett på.

Skriv under!

Kirkens Bymisjons tiltak for barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Vi driver flere tiltak rettet mot barn og unge, innen alt fra aktivitetstilbud, skole- og utdanning, jobbtrening, barnevern og omsorgstjenester.

➨ Les mer om vårt arbeid for barm og unge

Playing sports, Basketball moves, Ball game, Smile, Streetball, Shorts