Kirkens Bymisjons rapport viser at Norge bryter med barns rett til utdanning.

Outerwear, Sleeve, Font

Årsakene til skolefravær er sammensatte og fortjener sammensatte svar. I rapporten gir barna sine råd og forslag til hvordan skolen burde være utformet for at flest mulig elever skal trives der. Flere at barna vi har snakket med vektlegger viktigheten av «å lytte, støtte og se elevene, ta dem på alvor og ta tak i ting tidlig».

«Det er ofte jeg bare går hjem... også kjører mamma meg tilbake til skolen igjen.» Gutt, 10 år

Avdekkende arbeid viser at det ikke finnes systematikk i oppfølgingen av barn med høyt skolefravær. Flere av barna vi har snakket med opplever å miste all kontakt med skolen sin etter lengre tids fravær.

Barnas egne stemmer er det mest fraværende i dagens forskning på skolefravær i grunnskolen. I vår rapport har vi snakket med barna det gjelder, fordi barn har rett til å uttale seg og å bli hørt i saker som angår dem.

Rapporten «Snakk om skolefravær»

Kirkens Bymisjon krever at skolefravær må kartlegges slik at alle barn sikres den oppfølgingen de har rett på.

Vi krever politisk endring for å forebygge skolefrafall og utenforskap.

Program:

  • Innledning v/Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.
  • Erfaringer fra to av våre ungdomstiltak, Robust og Ung på dagtid, som på ulike vis møter ungdom med skolefravær.
  • Fraværsteam, Tønsberg kommune.
  • Ulf Andersen, statistikksjef Nav.

Politisk samtale:

  • Kjetil Vevle, statssekretær v/Kunnskapsdepartementet.
  • Rune Gulbrandsen, seniorrådgiver v/Barneombudet.
  • Trond Henriksen, Kirkens Bymisjons Ung på dagtid i Halden.

Kirkens Bymisjon driver flere lavterskeltilbud og fleksible opplæringsarenaer for barn og unge som står i fare for, eller har droppet ut av skolen. Flere av tilbudene våre melder om økende bekymring for barn og unge som ikke er på skolen eller har annet tilbud. Flere av de barna vi møter har sluttet på skolen flere år før de kommer til oss.

For mange starter utfordringene allerede i grunnskolen. Lærevansker som ikke har blitt oppdaget, sosiale utfordringer og mobbing er bare noen av de. En elev i hver klasse sliter med tegn til skolefraværsproblematikk, eller er i faresonen og kan trenge tiltak. Mange av dem vi møter i voksen alder har hatt en krevende skolehistorie. Derfor vet vi hvor viktig skolen er, både for den enkelte og for oss som samfunn. Vi kan ikke stå å se på denne urovekkende utviklingen fra sidelinjen.

Kirkens Bymisjon vil sette fokus på skolefravær blant barn og unge på grunnskolen, peke på behovet for politisk endring og forebygge unødvendige liv i utenforskap og fattigdom. Få med deg noen av de viktigste aktørene i skolen og politikere snakke om hvordan vi sammen kan skape en mer inkluderende skole, som har plass til alle.

Se direktesendingen fra Kirkens Bymisjons seminar på Arendalsuka, 17. august 2023:

Seminar: Hvorfor har ikke skolen plass til alle?